Program Hakkında / About

Denizanaları ve Benzer Jelatinimsi Canlılar İzleme Programı

Ülkemiz Doğu Akdeniz Bölgesi coğrafik konumu ve biyoçeşitliliğinin yüksek oluşundan kaynaklı birçok deniz ekosistemine göre daha hassas dengelerle varlığını sürdürmektedir. Küresel iklim değişikliği ile birlikte Akdeniz’in tropikalleşmesi beraberinde birçok sorunu ortaya çıkarmaktadır. Kızıldeniz’den Akdeniz’e Süveyş kanalı yoluyla geçen ve lesepsiyen adı verilen Akdeniz için yeni olan türler, yerel doğal türlerle yiyecek ve yer rekabetine girmekte ve yerel türlerin yapısını ve doğal ortamını etkiledikleri gibi deniz yaşamı üzerinde de ciddi etkileri olabilmektedir. Yeni türlerin Akdeniz’e girmesiyle birlikte zaman içinde bölgesel avcılıkta büyük değişimlere neden olmaya başlamıştır. Ekolojik nişleri aynı olduğunda yerli türler ile yabancı türler rekabete girmekte, yabancı türler yerli türleri ortadan kaldırarak yerlerini alabilmektedir. Bu yolla besin zincirinde bazı halkaların yok olmasına neden olabilmektedir. Aynı zamanda lesepsiyen türlerden bazıları balıkçı ve halk sağlığını da tehdit edebilmektedir. Bu programda Türkiye Denizlerinde bulunan ve yeni giriş yapan denizanaları ve benzer jelatinimsi türlerin yeni kayıtlarını, dağılımını ve yayılımı hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktayız. Ayrıca halk sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek türler hakkında halkın, Balıkçılarıların, sportif amaçlı denizle ilgisi olanların ve diğer deniz severlerin bilinçlendirilmesi ve erken uyarı sisteminin geli,ştirilmesi ana amaçlarımız arasındadır.

Saygılarımla,

Cemal Turan

Proje Koordinatörü